Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

De vann trafiken i Stockholm

Den segdragna upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm är nu avslutad. Vinnare blev Blidösundsbolaget, Utö Rederi och TRSM Group 1 – ett företag som i nuläget mest tycks bedriva busstrafik.

Beslutet om upphandlingen togs av trafiknämnden i Stockholms läns landsting i veckan och gäller vilka som ska bedriva den reguljära sjötrafiken i sex olika trafikområden i Stockholms skärgård – från Arholma i norr till Landsort i söder.

Uppdraget består dels av att driva landstingets egna fartyg, vilka återfinns i det landstingsägda Waxolmsbolagets flotta, dels av att tillhandahålla eget tonnage eller anlita underleverantörer. 

Tvistefråga

Upphandlingen har varit en tvistefråga i flera år och fick avbrytas hösten 2013 efter politisk oenighet i trafiknämnden. I mars i år inleddes den nya upphandlingen, och efter ytterligare turer har man nu äntligen fattat ett beslut.

Tre valdes ut

Totalt inkom åtta anbud till trafikförvaltningen, och av dessa har nu alltså tre valts ut. Blidösundsbolaget får sköta trafiken i norr- och innerskärgården, Utö Rederi får hantera södra och sydöstra skärgården, och TRSM Group 1 tilldelas trafiken i norra och södra mellanskärgården – ett område där framförallt Stockholms Sjötrafik tidigare utgjort managementbolag åt Waxholmsbolaget.

Medan såväl Blidösundsbolaget som Utö Rederi är välbekanta namn i den stockholmska skärgårdstrafiken är TRSM Group 1 tämligen okänt. Bolaget tycks inte ha bedrivit någon sjötrafik tidigare utan varit inriktad på busstrafik, bland annat till Arlanda. Enligt tidningen Skärgården sysslade bolaget tidigare med försäljning av presentkort, men ändrade inriktning i år till ”transport- och aktivitetsindustri”.

För år 2014 uppges företaget ha haft en nettoomsättning på 31.000 kronor. 

Maskade namn

Claes Wersäll, pressekreterare för Moderaterna i Stockholms landsting, säger till Sjöfartstidningen att när det gäller detta och liknande upphandlingsbeslut i trafiknämnden – och andra nämnder – så ser politikerna aldrig namnen på de bolag som lämnat in ansökningar.

– Allt är maskat, på det underlag som lämnas in till politikerna står det bara företag A, B, C och så vidare. Så när det gäller specifika frågor om exempelvis TRSM Group 1 är det egentligen trafikförvaltningen som ska svara, säger Claes Wersäll, som poängterar att beslutet om upphandlingen nu är sekretessbelagd fram tills dess att beslutet vinner laga kraft – vilket det gör tio dagar efter tisdagens beslut, om ingen överklagan sker. 

Tolv år 

Avtalstiden för trafiken löper över tolv år och trafikstart är den 15 april i nästa år. Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 311 miljoner kronor per år, med en något högre avtalskostnad det första avtalsåret då leverantören erhåller en ersättning för etablering. Enligt upphandlingsbeslutet är ett av målen med avtalet att öka antalet resande i skärgården. 

Sjöfartstidningen har utan framgång sökt såväl skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) som Ragna Forslund, tillförordnad förvaltningschef för Trafikförvaltningen, för en kommentar. Vi söker också TRSM Group 1.

Kommentarer

 • Kent Dahlberg

  TRSM Group 1 AB – Ett modernt bolag med framåtanda och hållbara visioner!
  TRSM har uppfyllt samtliga av de krav som ställdes, samt lämnat de mest fördelaktiga priserna, för erhålla en tilldelning av två delområden i upphandlingen av den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård, WÅAB trafiken. Det är med stor glädje och stolthet vi har mottagit beslutet och tilldelning av områdena B respektive D och tackat ja till uppdraget.
  Bolagets ledning
  TRSM Group 1 AB ägs av fem delägare, varav tre är operativa och utgör ledningsgruppen för bolaget.
  De aktiva delägarna är först och främst Anette Schilde som är upphovskvinnan bakom TRSM Group och den drivande kraften bakom såväl etableringen och uppstarten av vår framgångsrika busstrafik under varumärket ”Air Shuttle”, med kommersiell kollektivtrafik mellan Stockholm och Arlanda, som initiativtagaren som fick oss att ta del av förfrågningsunderlaget för skärgårdstrafiken och sedermera även lägga ett anbud på två områden. Anette har tidigare startat bolaget Stockholm Info som förutom turistinformationer på centrala platser i Stockholm även bedrev buss- och sightseeingbåtstrafik i Stockholm under varumärket Red Sightseeing. Anette sålde sin ägarandel och lämnade Stockholm Info under hösten 2014 och startade sedan under vintern 2014/2015 bolaget TRSM Group 1 AB tillsammans med några av de övriga delägarna. Anette har sin bakgrund inom bland annat restaurang och turism och har tidigare även varit engagerad i handelsboden på Grinda och med verksamheter i Skåne. Anette är VD och en av bolagets huvudägare.
  Bolagets ägarprofil ändrades något under våren 2015 när även Kent Dahlberg blev delägare och tillträdde som operativ chef. Kent är den av delägarna som har större delen av sin bakgrund inom sjöfarten och då främst inom skärgårdstrafik i Göteborg och sedermera i Stockholm. Kent har under många år varit anställd och driftsoperatör inom Strömma Turism & Sjöfart AB och började arbeta i skärgården 1996 för det Strömmaägda Börjessons Restaurang & Utflyktsbåtar. Han gick sedan vidare till Börjessons Sjötaxi och hamnade återigen inom Strömmakoncernen 2006 och var kvar där till 2012 då han gick vidare till andra bolag och slutligen till Blidösundsbolaget där han var befälhavare och ansvarig för de sightseeingbåtar bolaget hade driftsuppdrag åt och som ägdes delvis av Stockholm Info och Anette Schilde. Kent är operativ chef för TRSM Group och kommer nu arbeta uteslutande med skärgårdstrafiken inom bolaget.
  TRSMs tredje och sista aktiva delägare är Paul Ekwall. Han kommer sedan tidigare från finansvärlden och har sedan han lämnat denna varit sysselsatt med såväl buss- som båttrafik genom sitt egna bolag som äger och driver amfibiebussen ”Estelle” under varumärket Ocean Bus. Paul har nyligen klivit in i den dagliga driften av TRSM och tagit över driften av ”Air Shuttle” nu när Anette och Kent fullt ut går över till skärgårdstrafiken och den väntande etableringen. Paul är trafikchef för bolagets bussverksamhet.
  Företaget TRSM
  TRSM är ett nystartat bolag, även om det skapats ur ett tidigare bolag som har legat ”malpåse”. Bolagets styrka är att det idag ägs och drivs av personer med både djup och bred kompetens och erfarenhet från skärgårdstrafik, teknik och underhåll av tonnage samt inom den besöksnäring som är en mycket viktig del av WÅABs resenärsunderlag.
  TRSM har kontrakterat underleverantörer och säkerställer på så vis externt tonnage under avtalstiden. Vi har dessutom tagit kontakt med varv och teknikföretag för att ytterligare säkra den tekniska kompetensen under hela avtalstiden. Som nystartad verksamhet är TRSMs ambition att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ och en pigg uppstickare i branschen. Utan tung ”ryggsäck”, med rutinerad handplockad personal i företagsledningen ser vi till att vara mer lyhörda, innovativa, nyfikna, hungriga, samarbetsvilliga och processoptimerade så att vi levererar högsta värde.
  TRSMs mål
  Det är bolagets målsättning att trafiken skall gynna och tilltala såväl den befintliga resenärsgruppen som nya resenärer genom väl anpassad trafik.
  Särskild hänsyn till, och prioritering av, lokala aktörer skall uppvisas genom kontrakterande av lokala underentreprenörer där så är möjligt. Vidare skall bolaget vid rekrytering ta särskild hänsyn till sökande som har nära anknytning till området.
  TRSMs vision
  Vår vision är att vara ledande leverantören av hållbar och tillgänglig passagerartrafik i Stockholms skärgård vilket bidrar till att Stockholm 2030 når målet som Europas mest attraktiva storstadsregion.

  Stockholm 2015-11-18
  Kent Dahlberg
  Operativ chef

 • Lars Carlsson

  Man kanske egentligen skall vara försiktig i sina slutsatser när man inte känner till mer än vad som kan läsas i artikeln, men visst förefaller det vara till vårdslöshet gränsande godtrogenhet att lämna ut ett så viktigt uppdrag till ett företag utan erfarenhet av branschen. Med 31.000 i omsättning förefaller affärserfarenheten i övrigt också vara minst sagt begränsad

  • Kent Dahlberg

   Hej Lars!
   Det är bara bolaget vi har tagit över som är nytt. Vi som ligger bakom är inte nya utan kan vår branch. Det kommer fler artiklar och mer om oss så snart vi har en tilldelning som vunnit laga kraft.
   Med vänlig hälsning
   Kent Dahlberg
   Operativ chef
   TRSM Group 1 AB
   kent@trsm.se

  • Anonymous

   Eller så skall man inte anklaga någon som man inte vet namnet på för att vara ”utan erfarenhet”.
   Nu skriver ju Kent Dahlberg nedan hur det ligger till så det är iof inte ett problem längre men ändå.

 • Christina L

  För väl att inte rederi Mälarstaden fick något. De sköter det riktigt illa i Västerås!

Artikeln är stängd för fler kommentarer