Fotograf: TRSM Group 1

Kategori: Passagerarsjöfart

Hallå där, Kent Dahlberg!

Hallå där, Kent Dahlberg – operativ chef för TRSM Group 1 som något överraskande tilldelats sjötrafiken i Stockholms norra och södra mellanskärgård.

TRSM Group 1 är ett ganska så nystartat bolag, förstår jag?

– Ja, det startades vintern 2014-2015 genom att vi köpte upp ett vilande bolag och då startade vår verksamhet. Som många andra valde vi att ta över ett bolag istället för att starta ett helt nytt bolag, eftersom man då får sitt organisationsnummer mycket snabbare. Men även om bolaget är nytt så har vi som startat bolaget, som består av fem delägare där tre av oss är operativa, en gedigen erfarenhet av skärgårdstrafik.

Hur då?

– Vi som utgör den operativa delen av bolaget är jag själv, vår vd Anette Schilde och Paul Ekwall. Om vi då börjar med Anette så var hon bland annat med om att starta Skärgårdsrederiet som faktiskt vann en del av upphandlingen om skärgårdstrafiken redan för två år sedan. Bolaget tilldelades trafik men det gick aldrig igenom eftersom hela upphandlingen avbröts på grund av politisk oenighet. Förutom det kommer hon från turistnäringen och är den som etablerat vår busstrafik mellan Stockholm och Arlanda.

Och för din egen del?

– Själv har jag arbetat inom skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm sedan 1996, och då varit befälhavare under de senaste 15 åren. Jag har även varit redare och haft management och drift åt Strömma Turism & Sjöfart. Mitt senaste uppdrag var som befälhavare och sightseeing-ansvarig hos Blidösundsbolaget. Och när det gäller Paul Ekwall så kommer han visserligen från bank- och finansvärlden, men har dessutom startat ett bolag som driver amfibiebussen ”Estelle” i Stockholm, där han också är befälhavare.

Hur kommer ni att bedriva verksamheten?

– Till att börja med har vi nu skrivit avsiktsförklaringar med ett antal underleverantörer. Exakt hur många och med vilka kan jag tyvärr inte säga eftersom det råder sekretess kring detta tills upphandlingen vunnit laga kraft. Men så fort det gjort det, om det nu inte överklagas, så kommer vi först att skriva kontrakt med Waxholmsbolaget och sedan kontraktera våra underleverantörer. Och då kan vi berätta mer. 

Hur ser upplägget ut, kommer ni att ha egna fartyg?

– Det som står i avtalet är att vi ska ta över driften för 17 av de fartyg som Waxholmsbolaget äger och som trafikerar våra trafikområden. Förutom det åtar vi oss att leverera externt tonnage i form av elva fartyg. Exakt vad det innebär kan jag tyvärr heller inte berätta. Det finns dock inga formella krav på oss att vi ska äga några egna fartyg.

Och ni har inga egna fartyg i nuläget?

– Nej, såpass mycket kan jag säga att TRSM Group 1 i nuläget inte äger några egna fartyg. Det jag sen vill poängtera är att det ju finns ett antal rederier i Stockholm med befintliga fartyg och en stor erfarenhet, och använder man sig av befintliga fartyg får man förstås en enorm kunskapsbank att ösa ur. En annan sak är att det är väldigt ont om tid för att hinna bygga nya fartyg. Mer än så kan jag inte tyvärr säga, även om det bubblar i mig att berätta mer!

Ja, hur känns det egentligen att som nystartat bolag ha vunnit den här trafiken?

– Så här långt känns det fantastiskt tillfredsställande och som en stor ära. Dels att vi fått förtroendet från de som granskat anbuden, dels att även politikerna gett oss detta förtroende. Anbuden granskas förstås mycket detaljerat och de som gör det vet ju exakt vad trafiken kostar. Skulle vi ha lagt ett oseriöst lågt anbud skulle det inte ha vunnit, eftersom det inte hade ansetts genomförbart. Och skulle vi ha räknat fel skulle vi heller inte fått tilldelningen. Så med tanke på att det är två saker som väger in vid en upphandling, nämligen pris och kvalitet, så är vi själva faktiskt övertygade om att vi lagt ett bud där kvaliteten varit överlägsen priset.

Hur många anställda är ni idag, och hur många räknar ni med att vara när trafiken startar till våren?

– I nuläget är vi 51 anställda i TRSM Group 1, men det är då i vår befintliga bussverksamhet. När vi övertar trafiken räknar vi att bli totalt närmare 250 anställda, där de nyanställda utgörs av de befintliga säkerhetsbesättningarna i de 17 Waxholmsfartyg vi tar över driften för. När det gäller underleverantörerna så har de sina egna anställda.

Kommentarer

 • Skeptikern

  Hur skall denna uppstickare klara detta uppdrag?? Vid en närmare granskning av Kent Dahlberg så framgår det att hans bolag Gamla Stans Rederi AB är förmmål för utmätning hos fogden gällande en skatteskuld på 38000:- som skulle vara betald den 31/1-2015.
  Ligger även ärenden från bl.a. Swedbank mfl hos fogden.

  Se länk:
  http://www.merinfo.se/foretag/Gamla-Stans-Rederi-AB-5568041676/2k32ggc-kgf3

  • Kent Dahlberg

   Hej
   Jag vill betona att det är TRSM Group 1 AB som är aktuellt för tilldelningen. Gamla Stans Rederi AB är ett bolag som avvecklar i dagarna.
   Kent Dahlberg
   Operativ chef

   • Skeptikern

    Hej Kent, tack för ditt svar!
    När man tittar på Gamla Stans Rederi AB kan man bl.a. Konstatera att bolagets vice vd på egen begäran begärt utträde den 17/11, vilken förövrigt sitter i Tallink Siljas styrelse!
    Om nu Kent Dahlberg besitter den kompetens han åberopar kan man inte låta bli att undra över hur han ska sköta sitt uppdrag i TRSM 1 AB då han uppenbarligen misskött Gamla Stans Rederi med obetalda skatteskulder som följd.
    Man får förmoda att det kommer att krävas mer kompetens för att driva Skärgårdstrafiken med 250 anställda.

    //Skeptikern

    • Sjöman i nypan

     Och andra sidan, Kent var väl operatör åt Strömma med Gamla Stans Rederi, resurserna ser ju kanske lite annorlunda ut på detta uppdrag. Att vara operatör åt Strömma är att göra allt skitjobb medans Strömma äter det mesta av kakan själv.

     Lycka till med uppdraget Kent!

   • Anders B

    Ja för då lägger vi ju det där gamla otäcka bakom oss (som att betala skatt , underleverantörer mm) och går raskt vidare till nya friska utmaningar i äkta lyckosökar stil ! vi får hoppas det kan fungera , för dom anställdas skull i första hand

 • Niklas Dahl

  Kent
  Undrar lite över vad du skriver. Du tar över 17 fartyg från WÅAB och som redan har 250 i besättningarna. Jag har fått intrycket att du måste ta över all personal som hör till trafiken, alltså hela landorganisationen också. Är det fel?

  • Kent Dahlberg

   Hej Niklas
   Ja, det finns idag inga formella krav på att ta över landsorganisationerna. Vi kommer presentera exakta siffror när vi har tecknat avtalet och erhållit de LAS-listor som upprättas av de avlämnande rederierna. Tills dess får vi anse att siffrorna ovan är uppskattade.
   Kent Dahlberg
   Operativ chef

   • Niklas Dahl

    Kent
    Det står uttryckligen i p 8.1 i förfrågningsunderlaget att övertagande bolag ska ta över ALL PERSONAL som arbetar i den övertagna verksamheten, dvs också landorganisationen. ” Leverantör eller underleverantör ska således överta personal från föregående leverantör i den mån sådan personal till övervägande del utför arbete som är att hänföra till vad som omfattas av Uppdraget, och under förutsättning att sådan personal inte motsätter sig övergång”. Det ser ut som ett formellt krav tycker jag.

    Har ni missat att räkna med det? Det är ju faktiskt väldigt allvarligt i så fall.

 • Anonymous

  Congrats Kent!

 • Andreas Larsson

  Nä, det gick visst inte så bra det här

Artikeln är stängd för fler kommentarer