Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi | Politik

Infekterat i Stockholms skärgårdstrafik

De aktörer som i höstas vann upphandlingen om skärgårdstrafiken i Stockholm har nu fått temporära avtal. Samtidigt är facket skarpt kritiskt till upphandlingen.

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har godkänt de temporära avtal för skärgårdstrafiken som trafikförvaltningen föreslagit. Det innebär att de tre aktörer som vann upphandlingen i november nu kan börja förbereda sig inför trafikstarten den 15 april, då det nya avtalet börjar gälla.

De tre aktörerna ska bedriva reguljär sjötrafik i sex olika trafikområden i Stockholms skärgård, dels genom att driva fartygen i det landstingsägda Waxolmsbolaget, dels genom att tillhandahålla eget tonnage eller anlita underleverantörer.    

Överklagades 

Orsaken till att temporära avtal nu har tecknats är att höstens upphandlingsbeslut överklagades till förvaltningsrätten, och att trafikförvaltningen vill säkerställa trafiken oavsett vad förvaltningsrätten kommer fram till. Medan höstens upphandlingsbeslut gäller ett trafikavtal som löper i tolv år gäller de temporära avtalen i endast två år. Att upphandlingen överklagades beror i sin tur främst på att den viktiga mellanskärgården tilldelades det tämligen okända och nystartade företaget TRSM Group 1, där framförallt Stockholms Sjötrafik skött trafiken.  

”Skötts bedrövligt”

Såväl beslutet som själva upphandlingsprocessen får skarp kritik av Seko Sjöfolk.

– Upphandlingen har skötts bedrövligt, och vi är bland annat kritiska till att anbuden varit anonymiserade. Det innebär att politikerna inte har kunnat se vilka som ligger bakom anbuden, vilket är ett problem eftersom bedömningarna har grundats på tjänstemännens helt egna sätt att tilldela kvalitetspoäng. Hade det varit öppna anbud hade de till exempel sett att TRSM Group 1 åtminstone vid tidpunkten för anbudet var ett ekonomiskt svagt bolag och att det låg ett riskbolag bakom det hela, säger Chang Strömberg, ombudsman på Seko Sjöfolk, och förklarar att man från fackligt håll därför varit oroliga för att TRSM Group 1 inte skulle haft tillräckligt med kapital för att säkra de innestående fordringar som de anställda haft hos Stockholms Sjötrafik och som i en sådan här process tas över av TRSM Group 1.

– När den utlovade bankgarantin för våra fordringar inte betalades in som den skulle i januari blev vi oroliga. Nu har man ju fått in nya majoritetsägare i form av Gotlandsbolaget, vilket är positivt och en lättnad, så nu utgår vi från vi ska få vår bankgaranti. Samtidigt vet vi ju inte vad förvaltningsrätten säger. Risken är att våra medlemmar får byta arbetsgivare en gång till om förvaltningsrätten upphäver upphandlingsbeslutet, säger Chang Strömberg.

Enig trafiknämnd

Från politiskt håll håller man inte med om kritiken mot upphandlingen.  

– Det var en helt enig trafiknämnd som i tisdags beslutade att godkänna de temporära avtalen. När det gäller kritiken mot upphandlingsbeslutet så går politikerna på förvaltningens och tjänstemännens förslag, det är de som gör prövningarna. Säger de att det finns ekonomi och kompetens hos en aktör måste de kunna lita på att uppgifterna stämmer. När det gäller frågan om anonymiserade anbud så det ett helt normalt förfarande. Pris och kvalitet ska styra, inte vilka som ligger bakom ett företag, säger Claes Wersäll, pressekreterare hos Moderaterna i Stockholms landsting.

Missade skall-krav

Även från Stockholms Sjötrafiks sida är man kritiska till upphandlingsbeslutet. Föga förvånande är man också en av de fem parter som överklagat trafiknämndens beslut.

– Det trafiknämnden ska ta ställning till är i vilket skick de olika anbudsföretagen är vid tidpunkten för inlämnandet av anbudet. Där anser vi att TRSM Group 1 missade fyra av fyra skall-krav, bland annat när det gäller ekonomisk kapacitet och teknisk kompetens, säger Anna Öberg, vd för Stockholms Sjötrafik och fortsätter:

– Om förvaltningsrätten ger oss ett negativt besked kommer vi att överklaga vidare till kammarrätten. Men rent juridiskt borde vi få rätt i förvaltningsrätten.

Stockholms Sjötrafik omvandlas nu till ett vilande bolag, samtidigt som företaget behåller ett antal administrativa tjänster. De 120-200 anställda – antalet skiljer sig beroende på säsong – som arbetat ombord på de 14 fartyg rederiet ansvarat för flyttas nu över till TRSM Group 1, eller Skärgårdsbolaget som företaget nyss bytt namn till.   

Löner följer med

Enligt Chang Strömberg, ombudsman på Seko Sjöfolk, ska de anställda i princip inte märka någonting alls vid en process av detta slag.

– Nej, löner följer till exempel med rätt över. Rent juridiskt behöver de inte ens skriva nya anställningsavtal. Vid en övergång av verksamhet, som det här är frågan om, ska arbetstagaren känna trygghet och inte behöva oroa sig. Därför är det ju olyckligt att det blev så turbulent den här gången.

Positiva tongångar

Om det är bistra miner hos Stockholms Sjötrafik är det desto mer positiva tongångar hos TRSM Group 1/Skärgårdsbolaget.

– Vi är förstås jätteglada. Nu får vi en chans att utan orosmoment starta trafiken till den 15 april, säger Anette Schilde, vd för TRSM Group 1/Skärgårdsbolaget, och förklarar att man redan har börjat förhandla med facket om de anställda.

– Det gjorde vi redan den 1 december, direkt efter beslutet i november.

När det gäller kritiken mot företaget väljer hon att inte gå i polemik.

– Det enda jag vill säga är att vi dementerar kritiken. Hade de kritiska uppgifterna stämt hade vi inte fått tilldelningen av trafiken. Nu är det upp till förvaltningsrätten att besluta vad som gäller. Jag är dock inte orolig för att man ska ändra beslutet om det tolvåriga avtalet, och när det gäller det korta, tvååriga avtalet så har ju det redan trätt i kraft i och med trafiknämndens beslut, säger Anette Schilde, vd för TRSM Group 1/Skärgårdsbolaget.

Fotnot: Enligt trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting gäller de korta avtalen som längst i två år. När den pågående överprövningen är klar tecknas de nya avtalen vilka då gäller i tolv år från den tidpunkt de skrivs på. De korta avtalen kan alltså gälla som längst i två år. Så här kommer trafiken i sin helhet att bedrivas enligt beslutet i veckan:
– Norra skärgården: Blidösundsbolaget
– Norra mellanskärgården: TRSM Group1
– Innerskärgården Blidösundsbolaget
– Södra mellanskärgården TRSM Group1 
– Sydöstra skärgården Utö Rederi 
– Södra skärgården Utö Rederi