Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Gotlandsbolaget köper in sig i skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget etablerar sig inom skärgårdstrafiken genom att bli majoritetsägare i TRSM Group 1 AB.

Rederi AB Gotland förvärvar 51 procent av aktiekapitalet i TRSM Group 1 AB, som i november 2015 fick Stockholms läns landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken. Att Gotlandsbolaget blir huvudägare i TRSM uppges skapa möjlighet att renodla verksamheten inom TRSM till att omfatta enbart skärgårdstrafik. TRSM byter också namn till Skärgårdsbolaget AB.

”Positivt”

– Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare. De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger Anette Schilde, vd för TRSM.

Även Gotlandsbolaget ser fram emot denna landvinning.

– Skärgårdstrafiken är viktig för hela regionen och jag är glad att Gotlandsbolaget på detta sätt kan bidra med vår långa erfarenhet och skapa stabilitet och sammanhållning, säger tillträdande styrelseordförande Jan-Eric Nilsson.

Ny styrelse

Det är bland annat den förre huvudägaren Mikael Fahlander som säljer sin andel i TRSM till Gotlandsbolaget.

Den nya styrelsen i Skärgårdsbolaget kommer att bestå av Jan-Eric Nilsson, ordförande, Henrik Cars, Björn Wolrath, Ann-Marie Åström, Håkan Johansson samt TRSM:s grundare Anette Schilde och Paul Ekvall. Anette Schilde fortsätter som vd i bolaget.

Igång i april

I november 2015 tilldelades TRSM Group två av de sex områden som upphandlats för driften av den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård av Stockholms läns landsting. Den omfattar delområde B och D, vilka är den södra och norra mellanskärgården och utgjorde två stora områden i upphandlingen. 

Avtalet börjar gälla från den 15 april 2016.

– Just nu är vi inne i etableringen, säger Anette Schilde till Sjöfartstidningen.

Hon berättar vidare att Skärgårdsbolaget inte har några egna fartyg.

– Det ingår inte i upphandlingen. Flottan består av 17 av Waxholmsbolagets båtar och 11 externa. Det externa tonnaget är skärgårdsredare som vi har skrivit underleverantörsavtal med. De kör den trafiken redan idag, men skriver avtal med oss istället.

Renodlas

Som namnet antyder kommer Skärgårdsbolaget att enbart syssla med sjöfart.

– Vi har även haft andra verksamheter i TRSM, vi bedriver också kommersiell kollektivtrafik på land. De förs nu över i ett annat bolag. Vi byter namn till Skärgårdsbolaget för att vi blir ett renodlat skärgårdstrafikbolag, som enbart sysslar med upphandlad skärgårdstrafik. Vi hade också andra planer inför framtiden, det är därför vi heter TRSM för det är en förkortning av tourism, men vi plockar ur dem nu. Hela vår organisation fortsätter i Skärgårdsbolaget, det händer ingenting nytt på den operativa sidan, understryker Anette Schilde.