Bolaget bakom segelfartyget Tre kronor af Stockholm har gått i konkurs.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Kultur

Briggen Tre Kronor i konkurs

Bolaget bakom segelfartyget Tre Kronor af Stockholm har försatts i konkurs. Nu ska fartyget säljas till en ny ägare genom ett konkursbo.

Det var i september som styrelsen i bolaget Briggen Tre Kronor AB lämnade in en ansökan om konkurs till Stockholms Tingsrätt. Det på grund av oplanerade kostnader för reparationer, underhåll och inställda seglingar enligt ett pressmeddelande som bolaget skickade ut i oktober.

Pandemin ska ha gjort att underhållet av fartyget blivit eftersatt samtidigt som bolaget haft höga kostnader för inskolning av nya besättningsmedlemmar i kombination med lågkonjunkturen, inflationen och ränteläget.

Ekonomiska problem från början

Bygget av fartyget började år 1997 på Skeppsholmen i Stockholm och tog sedan fart 1999. Projektet finansierades med medel från privatpersoner och företag samt evenemang kring fartygsbygget. Projektet hade en stödförening med tusentals medlemmar som betalade 200 kronor per år. Sjösättningen ägde rum i augusti 2005 och den 6 juni 2008 startade jungfruseglingen runt Östersjön.

Projektet har dock kantats av ekonomiska bekymmer – redan 2009 räddades bolaget för första gången från konkurs genom en rekonstruktion. Nu är det alltså dags igen.

Hoppas på lösning

Bolagets styrelse hoppas dock kunna hitta en lösning där seglingsverksamheterna fortgår under säsongen 2024 men där fartyget kan övertas av en ny ägare.

– Allas förhoppning är att en lösning ska kunna komma till stånd. Då finns det möjlighet att fortsätta med allt från segling med ungdomar till arbetet med forskning på Östersjön och dess miljö, säger Thomas Flinck, styrelseordförande för Briggen Tre Kronor AB till nyhetssajten Hamnen.se.