Borgestad sålt till Gearbulk

Gearbulk Shipowning i Bermuda köper Borgestad Shipping för NOK 400 miljoner, förbehållet inspektion av fem fartyg, förvärvsutredning (due diligence) samt styrelsegodkännande. Om förbehållen lyfts kan affären vara klar den 1 maj i år. Borgestad har en flotta på fem hel- eller delägda moderna boxade dubbelskrovs bulkfartyg på 45.000–47.000 ton dödvikt.