Gearbulk flaggar till NIS

Gearbulk Holding Limited, dotterbolag till norska Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, överför tre Bahamasflaggade fartyg till NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) och träder därmed in i den nya norska beskattningsordningen för sjöfarten. Hela Gearbulkflottan består av 80 fartyg, men rederiet vill inte kommentera om fler fartyg nu ska flaggas i NIS, skriver Bergens Tidende. De tre aktuella fartygen är Aracari Arrow, 48.956 dwt, Jacamar Arrow, 46.998 dwt och Quetzal Arrow, 46.908 dwt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.