Gearbulk och Gdynia-varvet tvistar i London

Norsk-japanska ( Kristian Gerhard Jebsen plus Mitsui OSK Lines) Gearbulk har sedan ett år en tvist med Gdynia Shipyard i London om USD 120 miljoner. Tvisten rör tre av sex beställda containerfartyg som varvet skulle bygga 2002-2003 .Varvet omförhandlade under den perioden alla kontrakt p.g.a. problem med finansieringen av projekten med alla beställare utom Gearbulk som vägrade och istället skickade tvisten direkt till Londons Arbitration Court. Varvets brittiska jurister hoppas nu att tvisten kan lösas utanför domstolen eftersom man bedömer att Gearbulks chanser att vinna saken utan att ha förhandlat med varvet är minimala.Varvets kris håller i sig och trots den kapitalhöjning som bolagsstämman nyligen beslutade om plus kapitaltillskott i form av statsgaranterade lån är varvets finansiella läge långt från bra.