Fotograf: Rasmus Törnqvist/Greenpeace

Kategori: Miljö | Juridik | Politik

Blockaden av Preemraff över

Greenpeace fartyg Rainbow Warrior har lämnat Brofjorden och Preemraff.

Det var i torsdags kväll som miljöorganisationen Greenpeace fartyg Rainbow Warrior inledde en blockad av inloppet till Preemraff i Lysekil. På fredagskvällen flyttades Rainbow Warrior från hamninloppet till farledens ena sida. Enligt Greenpeace skedde det på grund av väderförhållandena.

Därmed skulle råoljetankern Grena Knutsen, ägd av norska Knot, kunna anlöpa hamnen. Hon hade legat för ankar i Brofjorden och väntat på att blockaden skulle upphöra. Men då lyckades Greenpeaceaktivister på land ta sig in på hamnområdet och klättra upp i kranarna som används vid lossningen.

62 timmars protest

Först på söndagsmorgonen kunde Grena Knutsen anlöpa Preemraff. Då hade Greenpeace blockerat raffinaderiets hamnverksamhet i 62 timmar vilket var planen enligt vad organisationen uppger på sin hemsida.

Rainbow Warrior låg kvar i Brofjorden fram till söndag kväll då hon ankrade utanför fjorden för att på måndagsmorgonen sätta kurs mot Tyskland.

Fördubblade utsläpp

Orsaken till Greenpeace aktion uppges vara Preemraffs planer på att utöka verksamheten. Enligt Preems beräkningar ökar CO2-utsläppen med en miljon ton per år i och med utbyggnaden. Det kommer, enligt Preem, med råge att kompenseras av de miljö- och klimatvinster satsningen för med sig.

Preemraff vill kunna omvandla raffinaderiets restprodukter till bensin, diesel och i viss mån även miljövänligare fartygsbränsle. Enligt Preem är alternativet att utbyggnaden sker i något annat land med svagare miljölagar vilket skulle vara sämre för de globala CO2-utsläppen.

Mark- och miljödomstolen har gett raffinaderiet tillstånd att bygga ut, ett beslut som överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Regeringens avgörande

I augusti 2019 meddelade regeringen att den tar över ärendet från Mark- och miljööverdomstolen som trots det skulle fortsätta sin bedömning. I somras lämnade så Mark- och miljööverdomstolen sitt yttrande till regeringen. Domstolen ansåg att det inte finns lagutrymme i miljöbalken att stoppa Preems utbyggnad.

Nu är det regeringens sak att väga miljöbalken mot EU:s klimatlagstiftning och Parisavtalet.

I morgon, onsdag 16 september, ska Lysekils kommunfullmäktige ta beslut om utbyggnaden.