Preemraff bygger ut för åtta miljarder

Preemraff har nu fått klartecken från Miljööverdomstolen att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Utbyggnaden kommer att kosta SEK 8 miljarder och beräknas ge minst 1.000 jobb under byggnadsskedet och cirka 60 jobb på Preemraff när det väl är färdigt. Byggplanerna innefattar bland annat en cokeranläggning för att omvandla tjockolja till renare bränslen, en ny utlastningskaj för koks, en täckt lagringsplats för koks samt en ny anläggning för avsvavling av nafta och fotogen från cokern. Utbyggnadsplanerna har varit stoppade sedan i våras, då Naturskyddsföreningen tillsammans med boende i närheten överklagade miljödomstolens beslut att tillåta bygget.