Läs vårt extranummer om avgiftshöjningarna!

Sjöfartsverkets avgiftshöjningar och den nya avgiftsmodellen kritiseras kraftigt av de flesta remissinstanser och befaras leda till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och minskad miljöstyrning.

Relaterade artiklar

I samarbete med Föreningen Svensk Sjöfart ger vi ut ett digitalt extranummer som behandlar avgiftshöjningarna. I vår sammanställning framgår tydligt att en allmän uppfattning bland olika intressenter inom sjöfarten är att avgiftshöjningarna varken gagnar miljön eller främjar en styrning av gods från land till sjö.

Denna skeptiska inställning till avgiftshöjningarna och den nya avgiftsmodellen kommer inte enbart från rederierna. Den delas också av de flesta användare av sjöfart. Många anser att detta är fel väg att gå. I stället för att höja avgifterna borde man kanske leta efter andra, mer långsiktiga och hållbara lösningar.

Vi behandlar denna viktiga fråga i specialnumret som vi endast ger ut digitalt. I detta faktapaket kan ni läsa hur rederier, industri och lastägare tror att de kommer att påverkas.

Vårt digitala extranummer kan ni ladda ner som pdf-fil i hög respektive låg upplösning med följande länkar:

Högupplöst version
Lågupplöst version


Lämna en kommentar på "Läs vårt extranummer om avgiftshöjningarna!"

Hittills finns det 2 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!

  • Mats Sjögren Svara

    Som affärsverk med alla overheadkostnader som ingår i uppdraget måste avgifterna matcha kostnaderna. Regeringen är ytterst ansvarig för Sjöfartsverkets kostnadskostym.