Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Container | Hamn/Logistik

Nya modellen ska vända trenden

Sjöfartsverket redovisar ett rörelseresultat på 115 miljoner kronor för 2016, vilket är en minskning med 26 miljoner kronor från året innan. Men den nya avgiftsmodellen ska få ekonomin i balans.

Resultatförsämringen beror i huvudsak på ökade kostnader på grund av ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden, enligt Sjöfartsverkets årsredovisning för 2016 som offentliggjordes på måndagen. Detta har lett till att realräntan kontinuerligt har sjunkit under flera år.

Stabilare intäkter

– Utöver detta så har extra kostnader även tillkommit eftersom vi har skrivit ned värdet på de gamla räddningshelikoptrarna, skriver generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl i årsredovisningen.

Den utdragna lågkonjunkturen har i kombination med strukturella förändringar lett till en nedgång i antal fartygsanlöp, godsvolymer och lotsningar, upplyser den statliga myndigheten om.

Minskad miljöpåverkan

För att säkerställa en ekonomi i balans kommer den nya avgiftsmodellen att införas till årsskiftet, förutsatt att den antas av styrelsen i juni. Myndighetens förhoppning är att den nya avgiftsmodellen ska leda till ”stabilare intäkter för Sjöfartsverket, bibehållen konkurrenskraft för svenskt näringsliv, ökad förståelse för Sjöfartsverkets avgiftsmodell hos kunderna samt minskad miljöpåverkan”.

Dräktighetsklasser

Detta ska möjliggöras genom att antalet undantag, specialregler, rabatter och befrielser reduceras i den nya avgiftsmodellen, samt att alla fartygstyper debiteras på samma grunder och utan avgiftstak.

I stället för att ta ut avgiften baserat på fartygets bruttodräktighet, som i den nuvarande modellen, kommer fartygen att delas in i dräktighetsklasser baserade på nettodräktighet, vilket på ett bättre sätt speglar fartygens intjäningsförmåga, enligt Sjöfartsverket.

Insatserna ökar

Dräktighetsklassen kommer att vara bas för anlöps-, beredskaps- och lotsavgiften. På så sätt genomförs en ”harmonisering av storleksindelningen mellan farledsavgift och lotsavgift”, står att läsa i årsredovisningen.

Antalet sjöräddningsinsatser uppgick förra året till 899 mellan maj och september, att jämföra med 724 under samma period 2015.