I januari presenterade Thun Tankers en beställning på fyra nya tankfartyg av R-klass.

Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Thun beställer ny typ av tankfartyg

Thun Tankers har beställt två 7.999 dwt kusttankfartyg från det nederländska varvet Scheepswerf Ferus Smit BV.

Nybyggena blir av en ny typ med Thun Tankers beteckning R-klass och levereras under första halvan av 2024. Enligt Thun Tankers är R-klassen en vidareutveckling av rederiets existerande fartyg. Vid designen av den nya typen har fokus lagts på effektivitet, miljöhänsyn och pålitlig logistik.

Nybyggena kommer att ingå i nätverket Gothia Tanker Alliance med tekniskt management hos MF Shipping Group.

Resurseffektiva

Thun Tankers uppger vidare att fartygen utrustas med anpassningsbar framdrift för att minimera energiförbrukningen i kombination med en resurseffektiv dieselmotor med relativt låg effekt.

– Vi lägger till kraft via en PTI (power take in) när vi behöver den för att ha isklass 1A, säger Joakim Lund, CCO på Thun Tankers BV.

Fartygen får även batterier som backup för att eliminera behovet av att köra hjälpmaskiner som reservkapacitet vid manövrering i hamn eller passage genom till exempel i Kielkanalen. Fartygen blir även förberedda för landström. Till sin storlek är R-klassen jämförbar med E-klassen och även skrovformen bygger på denna.

– R-klassen har designats för att bli de mest resurseffektiva fartygen på marknaden med minimal miljöpåverkan. Thuns långa erfarenhet av att bygga kvalitetsfartyg med hög prestanda har utnyttjats i designprocessen. Vi har kombinerat detta med ett antal nya egenskaper för att ytterligare förbättra prestandan samtidigt som vi reducerar vårt klimatavtryck, säger Joakim Lund, CCO på Thun Tankers BV.

Kontinuerlig förbättring

– Vårt koncept har alltid varit att bygga och operera fartyg med fokus på miljö, hållbarhet och energieffektivitet. Vi gjorde detta långt före dessa frågor kom på den globala agendan. Vårt syfte är kontinuerlig förbättring och de nu beställda fartygen är ett bra exempel på detta. Som aktörer inom sjöfarten tror vi att vi kan göra skillnad i ett globalt perspektiv genom att ta ansvar och göra vår del, säger Johan Källsson, vd för Erik Thun AB.

– De nya fartygen har designats med tanke på säkerhet och pålitlighet. Fartygen blir pålitliga och enkla att operera. De kommer att opereras i den intensiva kusttrafiken där det är viktigt att bygga kvalitetsfartyg som fungerar bra under hela sin livscykel, säger Henrik Källsson, vice vd för Erik Thun AB.