Norska NOx-skatten ännu inte i miljöfond

Uppskattningsvis NOK 550 miljoner har hitintills blivit insamlat i NOx-skatt i Norge, men pengarna har ännu inte blivit placerade i en miljöfond, som regeringen tidigare lovat. Fonden ska stödja teknologi som syftar till att reducera utsläpp från fartyg. Och så länge fonden inte finns leder inte Nox-skatten till investeringar i teknologi. Orsaken till att fonden inte blivit inrättad beror sannolikt på att de två ansvariga departementen, finansdepartementet och miljödepartementet, inte är överens.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.