Norska regeringen godtar NOx-fond

I januari introducerade den norska regeringen en NOx-skatt på NOK 15,00 per kilo, men hitintills har alla intäkter gått direkt till statens kassakista utan att öronmärkas till åtgärder för att reducera NOx-utsläpp. Norges Rederiförbund (NSA) har föreslagit att NOx-skatten placeras i en fond som ska gå till åtgärder för att reducera utsläppen. Regeringen har nu i princip accepterat en sådan fond. Om Norge ska fullfölja sina åtaganden enligt Göteborgsprotokollet, måste bland annat NOx-utsläpp från inhemsk sjötrafik sänkas kraftigt, enligt Rederiförbundets Arvid Gusland. Enligt Gusland så är Norges viktigaste bidrag till att reducera den globala uppvärmningen att utveckla miljövänlig sjöfart. Därför borde norska myndigheter, enligt NSA, introducera IMO-regler för CO2.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.