Kraftsamling för att bärga bulker i Stora Bält

Grundstötta bulkfartyget ”Pochard” står fortfarande stadigt på dansk botten vid Hatter Barn i Stora Bält, men bärgningsförsök pågår. Dansk Bjergning & Bugsering (DBB) har hyrts in för att delta i arbetet. Finska kranutrustade bulkfartyget ”Eira” är också där för att lätta på ”Pochards” last. DDB:s bogserare ”Asterix” deltar och operationen väntas vara slutförd inom de närmsta 24 timmarna. ”Pochard” ska därefter föras till Kalundborg för inspektion och, om möjligt, omlastning. Fartyget var vid grundstötningen på väg från estniska Muuga till Brasilien med gödsel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.