Nordane Shipping bötfälls för olycka vid Stora Bält

Distriktsåklagaren i Nyborg menar att Nordane Shipping i Svendborg bär fullt ansvar för olyckan där Karen Danielsen seglade rakt in i Stora Bältbron den tredje mars 2005. Orsaken till varför Nordane Shipping bötfälls och inte ägaren rederiet Otto Danielsen beror på att Nordane Shipping är ISM-ansvarig för Otto Danielsens flotta. Distriktsåklagaren bötfäller bolaget på DKK 30.000. Detta är första gången ett rederi får betala böter på grund av händelser som inträffat på ett annat bolags fartyg. Den kroatiske kaptenen på Karen Danielsen kommer inte att bötfällas. Fartyget är nu sålt och seglar som Mirabella under Maltaflagg.