HD ger rederier rätt mot norska staten

Norges Høyesterett, Högsta Domstolen, dömer till rederiernas fördel i tvisten mot den norska staten. Domstolen menar att övergångsreglerna, som Stortinget beslutade om 2007, för den nya norska tonnageskatten strider mot grundlagens paragraf 97 som begränsar myndigheternas rätt till retroaktiva åtgärder. Enligt övergångsreglerna skulle rederierna erlägga den uppskjutna skatt man har med sig från det gamla systemet. Två tredjedelar skulle betalas som skatt och en tredjedel användas till miljöförbättrande investeringar. Totalt rör det sig om NOK 19,7 miljarder.– Vi är lättade över Høyesterettens beslut. Høyesteretten har bekräftat grundlagens skydd mot att ge lagar en retroaktiv verkan. Detta är ett principiellt mycket viktigt beslut som är av stor betydelse för rättssäkerheten. Domen bidrar till att återupprätta tilliten till Norge som ett attraktivt och stabilt investeringsland för näringsverksamhet, säger Sturla Henriksen, administrativ direktör för Norges Rederiforbund, i en kommentar.Det var Farstad Shipping och BW Gas som stämde staten inför Oslo Tingrett medan Bergshav Management drev saken i Aust-Agder Tingrett. Domsluten gick åt olika håll med rederierna som vinnare i Oslo och staten i Aust-Agder. Parterna överklagade direkt till Høyesterett, vilket är möjligt när det rör mål av stor principiell betydelse och när det är viktigt med en snabb behandling.Rederikoncernen Odfjell meddelade att domen får den omedelbara effekten att koncernens eget kapital ökar med cirka USD 110 miljoner, inklusive återbetalning på cirka USD 27 miljoner av redan betald skatt och ränta.