Norska rederier mot staten i domstol

I ena ringhörnan BW Gas och Farstad Shipping, i den andra norska staten. Arenan för fighten är Oslo tingsrätt. Konflikten daterar sig till 2007, då den norska regeringen beslöt att kräva in uppskjutna skatter i samband med att ett nytt tonnageskattesystem infördes. De två rederierna stämde senare staten och menar att inkrävandet av skatterna är ett brott mot grundlagen.För BW Gas står totalt NOK 3,9 miljarder på spel, av vilka tre fjärdedelar skall betalas in under tio år och en fjärdedel skall fonderas för miljöförbättrande åtgärder. För Farstad Shipping rör det sig om NOK 1 miljard.Rättegången som påbörjades under onsdagen kommer att pågå under sex dagar.