Auto Advance

Fotograf: UECC

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö | RoRo

Första LNG-batterihybriden till UECC

UECC har tagit leverans av biltransportfartyget Auto Advance, som uppges vara den första LNG/dual-fuel batterihybriden i sitt slag.

Auto Advance är det första i en serie på tre PCTC (Pure Car Truck Carrier) för UECC, som är till hälften ägt av svenska Wallenius. Fartyget, som har kapacitet för 3.600 fordon på tio däck, är byggt av Jiangnan Shipyard i Kina. De två systerfartygen är planerade för levereras under 2022.

– Efter att för fem år sedan ha tagit i drift de första dual-fuel LNG PCTC-fartygen någonsin så tar UECC nu leverans av världens första dual-fuel/LNG batterihybrid-PCTC. Det här är ytterligare ett stort steg framåt i miljövänlig fartygsdrift. Detta är också en teknisk milstolpe eftersom fartygets prestanda under provturen bekräftar vårt förtroende för den här innovativa lösningen, säger UECC:s vd Glenn Edvardsen i ett pressmeddelande.

Reducerade utsläpp

Designen har tagits fram tillsammans med DNV och varvets designbyrå Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute.

LNG-drift med batterihybridteknik i kombination med en skrovform optimerad för bättre bränsleeffektivitet kommer enligt UECC att reducera utsläppen av CO2 med cirka 25 procent, SOx och partiklar med 90 procent och NOx med 85 procent jämfört med användning av enbart LNG. Nybyggena uppfyller också IMO Tier 3 NOx-utsläppsbegränsningarna för Nordsjön och Östersjön.

DNV-klassnotering

Fartygens energilagringssystem har levererats av WE Tech och inkluderar batterier från Corvus Energy. Tack vare hybridlösningen behöver fartygen endast två gensets, som i likhet med huvudmaskinen är av dual-fuel typ.

Hybridlösningen har DNV:s klassnotering Battery Safety och kontrolleras av ett energihanteringssystem från Kongsberg Maritime. Batterierna kan effektivast laddas under gång med axelgeneratorn så att de är fulladdade när fartyget kommer till hamn. Fartygets bogpropeller kan drivas enbart med el från batterierna och de kan också förse fartyget med elkraft under hamnuppehållen.

– Detta kommer effektivt att eliminera utsläpp när fartygen är i hamn och de är också utrustade med anslutning för grön el från land som blir allt mer tillgänglig för att minska skadliga utsläpp av NOx, SOx och partiklar, säger Jan Thore Foss, head of ship management and newbuilding på UECC.

Många alternativ

UECC:s energy and sustainability manager Daniel Gent säger i pressmeddelandet att LNG för närvarande är det miljövänligaste tillgängliga bränslet.

– Vi drar nytta av den bästa tillgängliga bränslelösningen och kombinerar denna med hybridteknik för att ytterligare minska utsläppen. Men vi är inte låsta till LNG i dessa dual-fuelmotorer som också kan använda alternativa lågemissionsbränslen som biobränsle, bio-LNG och syntetisk LNG när de blir kommersiellt och tekniskt gångbara.