Autosky.

Fotograf: UECC

Kategori: Miljö

UECC tror på ökad användning av biobränsle

För ett år sedan sjösatte UECC ett tre månaders pilotprojekt för att drastiskt minska utsläppen på ett 20 år gammalt fartyg utan större ombyggnader. Det utföll så väl att fartyget fortfarande drivs med biobränsle.

Det var meningen att pilotprojektet på biltransportfartyget Autosky, byggt år 2000, skulle pågå i tre månader. Tack vare goda erfarenheter beslutade UECC, som ägs till lika delar av svenska Wallenius Lines och japanska Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), att förlänga försöket till ett år med stöd från BMW som är en av rederiets viktigaste kunder.

Nu har UECC inte enbart beslutat att fortsätta med användningen av bioolja på Autosky utan även introducerat bränslet på ett annat fartyg. Vidare utreder UECC möjligheterna att använda biometan som utvinns från avfall i städer för sina LNG-drivna biltransportfartyg.

60 procents minskning

Under det senaste året har Autosky använt cirka 6.200 ton biobränsle. Detta, uppger UECC, har reducerat CO2-utsläppen med 20.600 ton eller 60 procent jämfört med användning av konventionell tjockolja.

Bränslet framställs av avfallsprodukter som använd friteringsolja, vilket enligt UECC bidrar till en cirkulär ekonomi med koldioxidneutrala transporter. Rederiets biobränsleleverantör är holländska GoodFuels.

UECC uppger i ett pressmeddelande att råvaran inte kan användas som livsmedel eller till några andra högvärdiga ändamål: Biobränslet har lägsta kommersiella grad och kan endast användas i stora fartygsmotorer.

Tankarna rengjordes

Övergången till biobränsle krävde enligt UECC inga andra åtgärder än en rengöring av bränsletankarna innan det nya bränslet togs ombord.

– Det gäller att göra vad man kan med det som man har. Vi vill visa att sjöfartssektorn kan påbörja en dekarbonisering omedelbart. Så gott som vilket fartyg som helst som använder marina bränslen kan övergå till biobränsle, säger Daniel Gent, Energy & Sustainability Manager på UECC. 

Autosky har kapacitet för drygt 2.000 bilar och går i trafik mellan Rotterdam, Zeebrugge, Santander och Pasajes.