Kategori: Miljö | Hamn/Logistik | RoRo

DFDS investerar i landström i tre länder

DFDS Seaways kommer under de närmaste åren investera i landbaserad strömförsörjning för sina rorofartyg när de ligger i Gent, Immingham och Göteborg. Detta innebär att rorofartygen under lastning och lossning i dessa hamnar kan stänga av hjälpkärrorna. Satsningen går på DKK 51,4, rederiet har fått 7,5 miljoner i bidrag från EU:s Motorways of the Sea-program. Förutom EU-finansiering har projektet också fått ekonomiskt stöd från Volvokoncernen i Belgien, hamnen i Gent och Göteborgs Hamn. DFDS kommer själva att satsa DKK 36,3 miljoner. Det blir rorofartygen i flowerklassen som får landström under hamnuppehållen. Anläggningarna i hamnarna beräknas komma i drift under 2014.