Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Jonas Ransgård (M).
Marie Ullnert

”Situationen är ohållbar”

Oppositionen i Göteborg anser att regeringen bör initiera en modernisering av konfliktreglerna, angående situationen i containerterminalen.

Relaterade artiklar

Hamnkonflikten i Göteborg trappas nu upp ytterligare när oppositionen i ett pressmeddelande föreslår att kommunstyrelsen i Göteborg fattar beslut om att ”hemställa till regeringen att ingripa i den arbetsrättsliga konflikten i Göteborgs hamn och initiera en nödvändig modernisering av konfliktreglerna".

– Denna destruktiva konflikt hotar svenska företag och jobb och måste få ett slut. Jag förväntar mig att regeringen nu ingriper. Det är inte rimligt att tillgången till väsentlig infrastruktur blockeras av ett oansvarigt fackförbund, säger Jonas Ransgård (M).

Oerhörda konsekvenser

"Konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och Svenska Hamnar har pågått länge och någon lösning är inte i sikte", skriver man i pressmeddelandet. 

– Det här är en konflikt som pågått fram och tillbaka i snart 30 år. Jag har själv jobbat i branschen och vet vilka oerhörda konsekvenser det får för svensk import och export. Vi har markerat tidigare, nu är det hög tid att regeringen sätter ned foten, säger Helene Odenjung (L).

Fredsplikt

Alliansen i Göteborg anser att reglerna för strejkrätt snarast måste förändras och föreslår att:

  • Strejkreglerna behöver kompletteras med en proportionalitetsprincip, som förhindrar att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader.
  • Respekten för arbetsfred måste förstärkas. Där kollektivavtal finns ska också fredsplikt råda.

Kollektivavtal

David Lega (KD):

– Situationen är ohållbar. Här har arbetsgivaren ett kollektivavtal som man följer. Men trots detta kan Hamnarbetarförbundet stänga verksamheten. Det är uppenbart att det finns en lucka i konfliktreglerna som regeringen måste ta tag i, säger han.