Svenska Petroleum Exploration AB slår mot Geonafta och indirekt Petrobaltic

Petrobaltic, Gdansk, som sysslar med oljeutvinningen på Östersjön är en delägare till Geonafta – ett bolag som sysslar med detsamma i Litauens farvatten. Svenska Petroleum Exploration AB har vunnit en tvist i Köpenhamn med det litauiska bolaget och Litauens regering som gällde ett avtal om oljeutvinningen. Skadestånd på LIT 20 miljoner säkrades av svenska bolaget i form av beslag på 13 riggar och rörledningar. Det är svårt av bedöma hur polska intressen blir skadat. Petrobaltic är indirekt Geonaftas delägare genom delägandet av Naftos Gavyba som äger Geonafta. Naftos Gavybas aktier kostade Petrobaltic (år 2000) USD 14 miljoner. Petrobaltic tillhör polska LOTOS oljegruppen.