Fotograf: Stena Line

Kategori: RoRo | Fartygsaffärer

Stena Line växer på Irländska sjön

Stena Line ökar fraktkapaciteten på Irländska sjön genom att sätta in ett tredje fartyg på linjen Belfast-Liverpool. 

Enligt ett pressmeddelande är det rorofartyget Stena Hibernia – som ingick i en affärsuppgörelse mellan Stena Line och DFDS Seaways som Sjöfartstidningen skrev om i augusti 2011 – som från och med den 5 november kommer att börja trafikera den aktuella rutten. 

Sedan tidigare trafikeras linjen Belfast-Liverpool av Stena Lagan och Stena Mersey. 

– Fraktmarknaden visar tecken på återhämtning och det är viktigt att Stena Lina ökar kapaciteten för att klara av den förväntade tillväxten. Belfast fortsätter att utvecklas som en viktig frakthub för Stena Line med elva dagliga avgångar till Cairnryan, Heysham och Liverpool och vi är övertygade om att våra kunder kommer att reagera positivt på vår utökade service, säger Paul Grant, Stena LInes linjechef för den norra delen av Irländska sjön.

Holländskflaggade Stena Hibernia är byggd 1996, är på 5.700 dwt och har en kapacitet på 1.700 filmeter.