SRAB riktar emission för finansiering av nybygge

SRAB Shipping i Stockholm genomför en riktad emission på totalt 40,5 miljoner fördelat på 900 preferensaktier för att delfinansiera det första av två kemtankfartyg på 7.000 ton dödvikt som byggs i Turkiet. Preferensaktien ger en årlig utdelning på nio procent. Fartyget kommer att sysselsättas på en femårig timecharter. SRAB har också en option på ett tredje fartyg.