Rekordår för Eckerö Linjen

Med 990.000 resenärer och nästan 170.000 bilar noterade Eckerö Linjen rekordvolymer i sin trafik mellan Grisslehamn och Eckerö under 2006. Ökningen är elva respektive sex procent och beror till stor del på att den nya färjan Eckerö togs i trafik under vårvintern.Tillväxt noteras också för Eckerö Line, som likaså ingår i den åländska koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö. Eckerö Line transporterade 922.000 passagerare och 83.000 bilar mellan Helsingfors och Tallinn. Speciellt frakten har ökat kraftigt på denna linje.