Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik | Miljö

Reducering av farledsavgifter planeras i Finland

Kommunikationsministeriet i Finland har berett ett förändringsförslag i lagen om farledsavgift som skulle gynna isförstärkta fartyg.

I Finland vill kommunikationsministeriet sänka enhetspriserna i synnerhet för lastfartyg med de högsta isklasserna. Isbrytarna befrias helt från farledsavgifter.

För alla typer av fartyg halveras de maximala farledsavgifterna. Den relativt största ekonomiska nyttan har de reducerade avgifterna för lastfartygen, uppger kommunikationsministeriet.

Farledsavgiften beräknas i Finland genom att fartygets netto multipliceras med ett så kallat enhetspris. För last- och passagerarfartyg har man ett enhetspris som fastställs enligt isklass. 

De föreslagna förändringarna skulle vara tillfälliga och gälla åren 2015–2017. Detta är en av flera åtgärder som finska regeringen planerar genomföra för att minska effekterna av de tilläggskostnader som svaveldirektivet medför i Finland. 

Kommentarer

  • Anonymous

    Vad gör Sveriges kommunikationsminister åt denna frågan i Sverige.Sover redarföreningen i Sverige.

  • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

    Vi sover inte det kan jag lova! Vi pratar med alla som vill lyssna om behovet av svavelkompensation. Regeringen gjorde ett uttalande att de tillförde 800 miljoner till just sänkning av farledsavgifter. Av det har vi dock inget sett.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.