Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Proposition om lägre farledsavgifter i Finland

Finlands regering ger sin proposition angående reducering av farledsavgifterna – men lagen blir enbart temporär och gäller för åren 2015 till 2017.

Planerna på att reducera farledsavgifterna i Finland har konkretiserats. I samband med budgetpropositionen 2015 föreslår regeringen en temporär lag för att sänka farledsavgifterna. Under 2015 till 2017 kommer man inte heller att ta ut banskatt i godstrafiken på järnvägarna. Med hjälp av lagarna kompenseras de tilläggskostnader som EU:s svaveldirektiv orsakar sjöfarten och järnvägstrafiken.

Hög isklass gynnas

Åtgärderna minskar temporärt statens intäkter med sammanlagt 55,7 miljoner euro per år. Farledsavgiften sänks mest för lastfartyg med de högsta isklasserna. Om isklassregistret saknar uppgifter om ett fartygs isklass eller anteckningen har upphört att gälla så ska farledsavgiften beräknas enligt den lägsta isklassen.

Farledsavgiften beräknas i Finland genom att fartygets netto multipliceras med ett så kallat enhetspris. Till exempel för ett lastfartyg med isklass IA Super reduceras enhetspriset med 63,2 procent och för ett lastfartyg med isklass II eller III med 36,7 procent. För passagerarfartyg blir enhetspriset mellan 27,3 och 14,5 procent lägre.

Med nuvarande taxa betalar exempelvis ett roro-fartyg med isklass IA om 7.700 netto 18.395 euro i farledsavgift för ett anlöp. I nästa år betalar samma fartyg 8.455 euro.

Isbrytare som utför isbrytning på uppdrag av Trafikverket är i fortsättningen permanent befriade från att betala farledsavgift.

Lästavgiften slopas

Vidare vill regeringen slopa det separata system där man uppbär så kallad lästavgift för fartyg registrerade i Finland. Denna årliga engångsavgift beräknas genom att multiplicera fartygets netto med 0,1 euro. De medel som uppbärs i lästavgift delas ut som understöd till sjöfolks välfärdsverksamhet och sjöräddningsverksamhet. Dessa verksamheter ska hädanefter helt finansieras med budgeterade medel från arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets samt inrikesministeriet och den tidigare lästavgiften beaktas istället i farledsavgiften.

Kommentarer

 • Masthugget

  Snyggaste tankern under svensk flagg på bild 🙂

 • Styrsö Jack

  Den enda 🙂

 • 'allå'allå'emliga armén

  Så gör man i länder med förnuftiga politiker. Hoppas att gårdagens valresultat är ett avstamp i en sådan era för Sveriges del igen också.

  • AKD

   @allå’allå’emliga’armen Skulle inte tro det eftersom”dessa førnuftiga politiker” bla ær grunden till att Sverige inte har så många svenskflaggade båtar kvar på grund av tonnageskatt. Så varfør skulle de nu bli førnuftiga och gå med på lægre farledsavgifter ?!?!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.