Norska Kystverket planerar AIS-center för Nordatlanten

EU:s sjösäkerhetsorganisation EMSA ska i samarbete med Kystverket i Norge etablera ett samarbete om utbyte av fartygsinformation för Nordatlanten och Barents Hav. Koordineringen av det regionala samarbetet ska ske via norska Senter for los og VTS. – Kystverket kommer nu att etablera ett North Atlantic Information Management Centre. Vi har redan kommit långt i planläggningen, säger Jon Leon Ervik, avdelningschef vid Senter for los og VTS.Kystverket vill nu utbyta AIS-information med Storbritannien, Irland, Danmark, Grönland, Island och Färöarna. EMSA och Kystverket försöker också övertala Kanada att hoppa på projektet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.