Missnöjd Sævik sålde Aker Yards-aktierna till reapris

Eftersom Per Sævik inte fick gehör för sin strategi för hur Aker Yards bör utvecklas, beslöt han att sälja de runt tio procent av aktierna som han kontrollerade. Sævik ville bl.a. se en förändrad styrelse och en uppdelning av bolaget i flera specialiserade självständiga enheter. På en extra bolagsstämma fick han dock aktiemajoriteten emot sig. Priset på aktierna sattes till lägst NOK 64,10 per aktie, cirka tio procent under den aktuella kursen vid tillkännagivandet. Sævik gör dock ingen förlust. När han köpte aktierna i mars var kursen cirka 50 kronor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.