Sævik vill fyrdela Aker Yards

Per Sævik, som genom familjens Hayvard Invest kontrollerar 10 procent av aktierna i Aker Yards, anser att det bakomliggande värdet per aktie i Aker Yards är 97 kronor, dubbelt upp mot dagens aktiekurs. För att synliggöra detta vill han splitta upp koncernen i fyra självständiga bolag, skriver Dagens Næringsliv. De fyra bolagen skulle då bli Cruise & Ferries med ett värde på NOK 7,6 miljarder, Offshore & Specialised Vessels värt NOK 3,7 miljarder, Merchant Vessels värt NOK 500–600 miljoner samt Maritime Solutions. Sævik har mött löntagarrepresentanterna i Aker Yards styrelse och skall enligt DN ha gått långt i garantier som säkrar arbetstillfällen vid de norska varven. Frågan om han vill se en fusion mellan Havyards varvsverksamhet och ett självständigt Offshore & Specialised Vessels vill han inte svara på, utan säger att det i så fall måste utvärderas och att det inte är en aktuell fråga idag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.