Liepaja sänker hamnavgifter för Kursiu Linija

Liepaja Special Economic Zone har enligt nyhetsbyrån BNS sänkt hamnavgifterna med 30 procent för Kursiu Linijas containerfartyg. Kursiu Linija bytte i somras ut Riga mot Liepaja i sin trafik Immingham–Rotterdam–Klaipeda–Liepaja–Immingham. Liepaja hamn har hanterat 7.300 TEU under årets första elva månader, vilket är mer än dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol.