Isbrytande forskningsfartyg från STX Finland

STX Finland Oy:s Raumovarv levererade den 4 april det antarktiska supply- och forskningsfartyget S.A. Agulhas till Sydafrikas miljödepartement (South African Government's Department of Environmental Affairs). Fartyget har många olika funktioner och kan bland annat användas för serviceuppdrag, forskning, passagerartransport och isbrytning. De primära användningsområdena är att tjänstgöra som logistiskt stödfartyg för Sydafrikas forskningsstationer på Antarktis och öarna Marion och Gough. S.A. Agulhas II har inredning för cirka 100 passagerare i internationell trafik.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.