Nicklas Ebersson

Relaterade artiklar

Nicklas Ebersson rekryterades till Stockholm Hamnars marknads- och försäljningsavdelning i mitten av augusti. Han är marknadsansvarig för gods och förmedlar kontakten mellan speditörer, varuägare, transportörer och rederier för att kundanpassa logistiklösningar på både export- och importsidan till från Sverige. Nicklas arbetar också med att marknadsföra Östersjöns nya storhamn, Stockholms Norvik Hamn, som öppnar 2020.

Nicklas har 20 års erfarenhet från den internationella transport- och logistikbranschen. Han har bland annat erfarenhet från Mellanösterns Abu Dhabi och Qatar där han jobbade med global försäljning till de största hamnarna i den regionen.