Företag:

Johan Axiö

Shipsforsale Sweden AB har anställt Johan Axiö från och med 1 oktober. Han blir även delägare i bolaget. Johan Axiö är utbildad sjökapten och har en bred erfarenhet av sjöfart med ett förflutet på bland annat Sjöfartsverket och Trafikverket, och har senast varit anställd på Ivar Lundh & Co AB där har han drivit torrlastrederiet Ivar Lundh Sjöprojekt AB. 

Shipsforsale (före detta Djurgårdsvarvet) utgörs idag av grundaren Arne Timmerling och delägaren Patrik Dahl och är köp- och försäljningsmäklare för mindre tonnage.