Wista 30 år. Foto© Kristin Lidell. Fotografens namn ska anges vid publicering.

Fotograf: Kristin Lidell

Kategori: Folk/företag

Finbesök när Wista Sweden firade 30 år

Nyvalda Wista-ordföranden Despina Panayiotou Theodosiou var under torsdagen på besök i Göteborg för att fira en 30-åring.

Women’s Shipping and Trading Association, Wista, nätverket för beslutsfattande kvinnor som jobbar med sjöfart, växer i alla världsdelar och har nu närmare 3.000 medlemmar i 40 länder.

Sverige har sedan 1987 år haft en medlemsstark Wistaförening som genom åren har arbetat mycket med organisationens utveckling även på internationell nivå. På torsdagen firade Wista Sweden sitt 30-årsjubileum i Göteborg.

Första framträdandet

På plats var Despina Panayiotou Theodosiou, som gjorde sitt första officiella framträdande som ordförande för internationella Wista. Hon höll ett hyllningstal till jubilerande Wista Sweden och berättade också om sina tankar kring vilken roll det kvinnliga nätverket bör spela som aktör i den globala sjöfarten, till exempel att Wista bör bidra till utveckling av hållbar maritim teknologi. Despina Panayiotou Theodosiou är vd för cypriotiska Tototheo Group, specialister på maritim satellit- och radiokommunikation.

Krisberedskap på högsta nivå

Varje möte som Wista Sweden arrangerar syftar till att ge medlemmarna nya kontakter, kunskaper och insikter och jubileumsträffen var inget undantag. Eftermiddagen ägnades åt föreläsningar med vitt skilda ämnen som alla har bäring på sjöfarten.

Först ut var Annika Brändström, chef för kansliet för krisberedskap som har till uppgift att stödja regeringen i händelse av kris. Enheten bevakar Sverige och världen konstant, identifierar kriser och ansvarar för att beredskapen omsätts i praktiken när det behövs.

Övning ger beredskap

Under Annika Brändströms 15 år på kansliet har hon aldrig jobbat under en regering som övar krisberedskap så mycket som den nuvarande, berättade hon. Hon talade också om den 7 april, när en person i lastbil körde på människor längs Drottninggatan i Stockholm. Fem minuter efter att händelsen inträffade hade kansliet för krisberedskap fått ut larm till alla de ansvarar för.

Nationella Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg i slutet av september var ett annat skeende hon beskrev, en händelse som föranledde ett omfattande arbete på Annika Brändströms kansli och som avlöpte bättre än vad de flesta befarade.

Stärka samhället

Desinformation är ett stort problem och något som kansliet arbetar mycket med, liksom sådant som kansliet kallar försök till påverkan. Det kan till exempel handla om att bilden av Sverige som ett otryggt, sönderfallande land sprids av krafter med olika agendor.

Ekonomi

Marte Lamp Sandvik är chefsanalytiker inom sjöfart på Lorentzen & Stemoco, ett norskt skeppsmäkleri som också ägnar sig åt finansiell sjöfartsorienterad rådgivning. Hon gav i sin föreläsning en bild av de ekonomiska trenderna inom sjöfarten, med betoning bland annat på överkapacitet inom tankermarknaden, de senaste årens väsentliga fluktuationer i finansiering av shippingverksamhet, med nya finansaktörer som gjorde felsatsningar, banker som har blivit ofrivilliga redare och hur finansinstitut och banker började sky shippingbranschen. Hon talade också om att torrbulkmarknaden äntligen börjar ljusna och hur den amerikanska utvinningen av skifferolja har påverkat marknaden. Hon skildrade också offshoremarknadens försiktiga uppvaknande efter den omfattande genomklappningen.

Nordiska karikatyrer

Eftermiddagens avslutande föreläsning var en humoristisk kavalkad av sådant som är typiskt svensk, norskt, danskt och finskt. Anita Ekwall är chefsutbildare och företagsledare, specialiserad på kulturskillnader. Hon rev ner många skratt från publiken – där alla de fyra nordiska länderna var representerade – med sina beskrivningar av de relativt små men väsentliga skillnaderna i typdragen hos de nordiska ländernas kulturer. Men undertonen var allvarlig, med många råd kring hur man undviker fällor när man ska jobba över nationsgränserna.