Dannebrog köper ett ex-svenskt och ett ex-norskt ro-ro-fartyg

Danska Dannebrog Rederi har köpt två stora ro-ro/containerfartyg för Nordana Line som trafikerar Medelhavet-Mexikanska Gulfen. Nordana Line ägs tillsammans med Bogazzi-familjen (Navalmar). De fartyg som köpts är ”Roxane Delmas” och ”Romian Delmas” som har seglat mellan Europa och Afrika i många år. Köpet innebär att linjekapaciteten ökar från 14.000 TEU till 22.000 TEU per år. ”Roxane Delmas” byggdes som Transatlantics ”Bullaren” i Göteborg 1979. Därefter har hon seglat som ”Vindafjord” för Norske Amerika Linien och som ”Tarifa” för Wilhelmsen Lines. Hon får nu namnet ”Marienborg”. ”Romain Delmas” byggdes i Gdynia för Leif Höegh och har seglat i Afrikatrafiken som ”Höegh Biscay”. Hon får nu namnet ”Charlottenborg”.Fartygen har en containercapacitet på 1.218 TEU och 4.070 längdmeter för ro-ro-last. De har en vinklad akterramp med en kapacitet på 400 ton. Fartygen ersätter ”Silkeborg”, också det ett ex-svenskt fartyg byggt som ”Vasaland”, som nu kommer att säljas eller chartras ut. Linjen trafikeras också av ”Schackenborg”, ”Skodsborg” och ”Skanderborg”.