Kaninens år står för dörren!

Som förutbestämt sedan urminnes tid infaller det ostasiatiska nyåret egentligen vid den andra nymånen efter vintersolståndet; kaninens år 2023 således först den 21 januari. Då har tigerns ödesdigra år 2022 just avslutats.

Avlösaren kallas närmare bestämt vatten-kaninens år, efter ett av de fem elementen och det fjärde i raden av zodiakens tolv djur, efter råttan, oxen och tigern.

Därefter blir det trä-drakens år, som inleds den 10 februari 2024. Sedan följer trä-ormens 2025. Och så vidare, intill tidens ände. Evigheten rullar vidare i de tolv djurens och de fem elementens 60-årscykler.

De övriga djuren är hästen, geten, apan, tuppen, hunden och grisen.

Någon skämtare har sagt att kineserna äter av alla zodiakens djur, utom möjligen draken.

De praktiskt lagda japanerna har anpassat sig till vår gregorianska kalender och firar kaninens år redan den 1 januari. Ni som är födda rätt år mellan detta datum och den andra nymånen efter vintersolståndet bör själva kunna välja om ni vill tillhöra tigerns eller kaninens år. 

Kaninens år är ditt år om du är född 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 eller 2011.

Ni som är kaniner anses vara sällskapliga och gemytliga, men med viss bevarad distans. Ni är konflikträdda men kan visa stort mod i farofyllda situationer.

Vid övergång till nytt år brukar jag försöka mig på en haiku (treradig japansk dikt med fem-sju-fem stavelser), med årets djur i fokus. Kaninen har dessvärre inte lockat fram någon sådan.

Jag tänker däremot på familjens kelgris för länge sedan, kaninen Pelle. Men han och jag tillhörde inte varandras fan club. Pelle kunde nämligen hoppa upp och uträtta sina behov på mina anteckningar och nytagna fotografier.

Därutöver vill jag minnas att kanin var en folklig benämning på befälselever i örlogsflottan, där jag tillbringade 18 månader som telegrafist under eld-hästens och eld-getens år 1966-68.

Måtte kaninens år 2023 bli mer gynnsamt för mänskligheten än den olycksaliga tigerns krigs- och svältår 2022, som har drabbat alltför många medmänniskor i vår omvärld.

Kaninens år anses nämligen vara lämpat för diplomati och fredliga maktskiften, samt engagemang för rättvisa i vår värld.

Gott Nytt År!

Kommentarer

  • Jessie

    Toppen. Verkligen toppen! 👏🏼 Är tiger själv och är glad att mitt år snart är slut 😹 ser fram emot kaninens. Det lockar fram det bästa ur ett rovdjur 😼

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.