”När vi rekryterar till våra befälsskolor kan vi inte bara locka med flashiga simulatorer”

Sjöfartsbranschen lider av kompetensbrist. Vi behöver nyrekrytera. Kompetensbristen beror inte enbart på att antalet som söker sig till branschen understiger antalet som pensionerar sig. Det beror också på att folk söker sig från branschen. Det finns många svar på varför det är så, men ett av svaren är att ledarskapet är för dåligt. Jag vet inte hur många förhandlingar jag varit på de senaste åren där det klart framgått att chefer brustit i sitt ledarskap.

Vi har kanske världens bästa skolor för våra tekniska och nautiska befäl när det gäller att köra båt och skruva motorer. Men kunskap om hur man blir en bra chef saknas inom utbildningen. Jag vet att skolorna har börjat förbereda elever på att de kommer att bli chefer, men det är långt ifrån tillräckligt.

Jag lägger ingen skuld på dagens befäl, för hur kan någon bli bra på något man aldrig fått utbildning i? Givetvis finns det duktiga och engagerade chefer inom den svenska sjöfarten. Men de är få och har antingen studerat själva eller har en naturtalang som är få förunnad.

Vår bransch är för viktig för att inte ha tillräckligt många bra chefer. Men då kanske någon säger att utbildning kostar pengar. Det är alldeles riktigt, men bristfälliga chefer kostar också pengar. Anställda slutar för att de inte har bra chefer, chefer byter arbetsplats för att de tvingas göra någon annans jobb utöver sitt eget.

Det är väldigt tydligt att det kostar pengar om en befälhavare inte kan köra fartyget, både genom skador om hen kör in i kajen och genom ökade bränslekostnader. Om en befälhavare brister i sitt ledarskap blir inte kostnaderna lika tydliga, men de finns där. I en forskningsrapport från 2014 som Nordiska ministerrådet var initiativtagare till, framgick att ett ledarskap som inte håller måttet skapar otydlighet och förvirring. På ett företag med 30 anställda kan bristande ledarskap skapa kostnader, bland annat i form av bristande engagemang hos personalen, på 2,9 miljoner kronor om året.

Ska sjöfarten i Sverige attrahera framtida generationer måste vi satsa på utbildning för chefer och verkligen ge alla en ärlig chans att bli en så bra chef som jag är övertygad om att alla vill vara. När vi rekryterar till våra befälsskolor kan vi inte bara locka med flashiga simulatorer. Vi måste också förklara för framtida studenter att de kommer att bli chefer, och se till att de får verktyg för att klara uppgiften.
Om vi ger framtida chefer de verktyg de behöver för att bli bra ledare så kommer vi att underlätta kompetensförsörjningen. Fler kommer att söka sig till vår bransch och fler kommer att stanna.

Krönikan publicerades först i nummer 2, 2023 av Sjöfartstidningen

Kommentarer

 • Mattias

  Att tro att det går att utbilda chefer, det är lite naivt, tror mer att det är så att ledare, utkristalliserar sig, utan någon utbildning för det. Vad vår industri behöver, är en bredare möjlighet, för vem som helst, att komma in, vårt nuvarande system, som inte erbjuder en möjlighet att gå den långa vägen, eller en mix, gör att vi tappar många naturliga ledare. Sedan, det viktigaste, att vara chef, eller ledare, det måste finnas någon morot för det…

 • Ted Bågfeldt

  Att vi har bra chefer och ledare i sjöfarten är viktigt! Det finns så klart en del personer som har lättare för att fungera i rollen som befäl. Men utbildning är viktigt och alla kan bli bättre som ledare genom utbildning. Det är dock naivt, om någon nu tror det, att det räcker med en inledande ledarskapsutbildning i unga år som sedan ska räcka genom hela livet. Genom att arbeta som befäl och kompetensutveckla sig senare under livet menar jag är rätt väg att gå. Ett problem kan dock vara att sjöbefälen behöver gå så många kurser att det kan vara svårt att få tid att gå de kurser som inte är ett krav att gå. Och då prioriteras dessa ”mjuka”, men ack så viktiga kurser bort.

 • Göran

  På ”min tid” i början av 90-talet och Sjöbefälsskolan diskuterade man antagningstester för blivande fartygsbefäl, men jag ror det föll av flera anledningar bl.a. kostnad och ”likvärdigheten” för alla att söka, man såg mer till individen än till branchen tror jag. Vi hade en föreläsning om mixad crew, filippinare vs västeuropeir . Om jag minns rätt var den ganska fördomsfull och skulle antagligen inte v ara genomför på en skola idag. Min uppfattning om chef och ledare – det är två skilda förmågor – en chef tillsätts en ledare är/blir man, är att man blir en ledare genom att träna sin förmåga i chefsbefattningar inte genom en ledarskapskurs om någon vecka eller så. Möjligen kan man få ett välbehövligt tillskott i teorin som referens men inte mer. Ett fåtal är naturliga ledare resten av oss får jobba oss till det. Träning, förtroenden och tillit från en ledare ger trygga medarbetare, en ”one man show” skapar knappast ett happy ship.

 • Jonas Tunstad

  Jag håller med samtlig tidigare skribenter i deras kommentarer. Att man i grundutbildningen skulle kunna täcka upp för något som man ska vara bra på tio år senare är naivt att tro det skulle gå.
  Jag har nu varit i den Danska sjöfarten sedan drygt tio år tillbaka och där är också utvecklingen sådan att rekryteringen sviktar. Och här kan man se en gemensam nämnare, Branschen är genomgående dålig på att marknadsföra sig. Man måste ju tala om att man existerar och varför man just ska arbeta till sjöss. Med den snabbt uttunnade kategorin människor som är i branschen så räcker det inte med mun till mun och släkt anknytning.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.