”Det här är oerhört tragiskt och ett svek från både en, två och tre regeringar”

 Efter 50 år i branschen är det snart dags att dra sig tillbaka och då med massor av glada och trevliga minnen i bagaget. Framför allt av alla positiva människor som finns överallt i klustret med den gemensamma glöden att få till rätt förutsättningar för att både behålla och utveckla den svenska handelsflottan. 

Blå Tillväxt, sjöfartens unika samarbete som politiker från vänster till höger har berömt och talat sig varma för, har lobbat för sjöfartens bästa många år nu. Men om detta samarbete nu är så fantastiskt, varför verkställer då inte politikerna de beslut vi efterfrågar? Besluten skulle inte medföra några stora kostnader, men de skulle ge betydligt bättre förutsättningar för vår svenska sjöfart. Jag upplever att sjöfarten inte är något prioriterat område, eller så anser våra politiker att sjöfolk är mindre värda än andra yrkesgrupper.

Min förra krönika gav upphov till en del kommentarer. Krönikan handlade om redarnas pågående rekryteringskampanj för att få fler ungdomar att välja sjöfart som sitt framtida yrkesområde. Vi har två mycket bra sjöbefälsskolor samt en handfull sjömansskolor. Skolorna kämpar för sin överlevnad så det är viktigt att vi har ett söktryck som gör att skolorna kan fortsätta med sitt suveräna arbete. Vi ska alltså stödja skolorna i sitt nuvarande arbete och inte leta efter några nya genvägar för att snabbutbilda sjöbefäl, det blir bara fel. 

Många rederier söker sjöfolk och det finns ytterst få sökande. De officiella siffrorna stöder redarna i sina påståenden, men jag har också fått signaler från sjömän som upplever att det är svårt att hitta jobb. Vi har uppenbarligen en obalans i systemet som vi borde reda ut.

Till slut måste jag ösa galla över den situation som vi fått avseende möjligheten för svenskt sjöfolk att arbeta under utländsk flagg. Den så kallade 183-dagarsregeln har, sedan den infördes i mitten av 1980-talet, varit ett fantastiskt komplement till de svenskflaggade fartygen. Efter ett antal justeringar av skattelagstiftningen och därtill några EU-anpassningar har vi nu fått ett regelverk som i princip är omöjligt att uppfylla.

Sjöbefälsföreningen har uppvaktat politiker och gett förslag på regeljusteringar som skulle underlätta för sjömän att arbeta under utländsk flagg, detta för att bredda och utöka arbetsmarknaden för sjömän. Tyvärr har man från statsmakterna i stället gjort precis tvärtom. Finans-departement och Skatteverket har mycket framgångsrikt begränsat och nu näst intill helt stoppat alla svenska sjömän från att kunna arbeta på fartyg under utländsk flagg. Vi talar om över tusen arbetstillfällen på massor av spännande fartyg, alltså fartygstyper som inte finns under svensk flagg. Det här är oerhört tragiskt och ett svek från både en, två och tre regeringar som alla dyrt och heligt lovat nya arbetstillfällen.

Krönikan publicerades först i nr 04/2022 av Sjöfartstidningen

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.