Rauma Stevedoring satsar på trävaror

Stuverföretaget Rauma Stevedoring räknar med att trävarutrafiken från Raumo hamn kommer att fortsätta att öka och har målmedvetet gjort satsningar inom denna sektor. Nyligen har ett nytt magasin för rationell hantering av sågade trävaror tagits i bruk. I byggnaden finns sammanlagt 5.000 kvadratmeters lageryta för drygt 12.000 kubikmeter trävaror.