Fotograf: Rauma Cata

Speciallastfartyg till Rauma Cata

Bogserbåtsrederiet Rauma Cata i Finland utökar sin verksamhet att omfatta tungtransporter och projektlogistik.

Rauma Cata har köpt specialfartyget Enough Talk, byggt 2011, från Kina. Fartyget har dödvikten 5.300 ton och lasten transporteras på det 90 x 26 meter stora däcket akter om överbyggnaden. Däcket är dimensionerat för 15 ton per kvadratmeter.

Ny avdelning

Fartyget sätts i trafik i europeiska vatten under början av 2019. Rauma Cata har även bildat en ny projektavdelning som leds av sjökapten Juha Ylitalo. Projektavdelningen sköter befraktning av Enough Talk och teknisk planering.

Finlandsregistrerat

Enough Talk är registrerad i Finland med hemmahamn Raumo. Fartyget är 106 meter långt och 22 meter brett i vattenlinjen. Servicefart är drygt tio knop.