Nytt förslag till oljesaneringsfond i Estland

Det estniska miljöministeriet har förberett ett lagförslag om att bilda en oljesaneringsfond för finansiering av oljesaneringsfartyg och oljesaneringsutrustning. Enligt lagförslaget skulle pengarna samlas in med en avgift som skulle erläggas av tankerrederier, deras agenter i Estland eller oljeterminaler. Om regeringen inte godkänner förslaget kommer köp av oljesaneringsutrustning att finansieras via statsbudgeten.Miljöministeriets lagförslag har tidigare stött på motstånd från justitieministeriet, som anser att det är mot grundlagen att driva in avgifter från terminaler. Även det estniska närings- och kommunikationsministeriet ogillar lagförslaget, eftersom det handlar om avgifter från rederier eller agenter och vill inte att fler avgifter skall drivas in från sjöfarten. Enligt förslaget skall det till en början betalas in EEK 2 (EUR 0,13) per hanterat oljeton, och från och med år 2009 EEK 3 (EUR 0,19). I ett tidigare förslag var avgiften mellan EEK 5 och 10 (EUR 0,32–0,64) per oljeton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.