Fotograf: Wikimedia Commons

Kategori: Hamn/Logistik | Haveri | Tank

Fortsatta broproblem oroar branschen

Arbetet med att återställa den skadade motorvägsbron i Södertälje drar ut på tiden. Först i början av september beräknas bron vara i drift igen.

Den öppningsbara motorvägsbron över Södertälje hålls fortfarande stängd för trafik i södergående riktning och kan heller inte öppnas för handelssjöfarten. Reparationerna som pågått sedan midsommarhelgens lastbilsolycka har blivit mer omfattande än vad Trafikverket ursprungligen trodde, vilket bland annat uppges bero på att brokonstruktionen är mycket komplex och har ett stort antal balkar.

Stora kostnader

Det senaste beskedet är nu att bron kan vara i drift först i början av september, något som oroar sjöfartens aktörer i allt högre grad. Passagen genom Södertälje kanal är handelssjöfartens passage in till Mälaren och lyftbron, vars högsta segelfria höjd är 26 meter, öppnas cirka 250 gånger per år.

– Det är klart att detta drabbar sjöfarten på ett olyckligt sätt. Vissa rederier har drabbats av stora kostnader eftersom de har fått lasta om till mindre fartyg, säger Rikard Engström, vice vd på Föreningen Svensk Sjöfart, som samtidigt påpekar att det är för tidigt att säga exakt hur stora kostnader det rör sig om.

– I det här skedet ser aktörerna förstås till att lösa alla de problem som kan tänkas uppstå på grund av brostängningen, kostnadsanalysen kommer i ett senare skede.

Vill lyfta blicken

Rikard Engström vill samtidigt lyfta blicken och se konsekvenserna av brostängningen i Södertälje ur ett större perspektiv:

– Det här visar väldigt tydligt på behovet av redundans och säkerhet när det gäller infrastrukturpolitiken och hur viktigt det är att se till helheten. Vi kan inte längre bygga trafiksystem som riskerar att förstöra för varandra, vi måste ha system som stöttar varandra – vilket förstås är en grannlaga uppgift, säger Rikard Engström och fortsätter:

– En händelse som den här får ju en också att fundera på andra platser i landet som är lika sårbara och där en liknande situation kan uppstå. Ta till exempel den nya lågbro som planeras i Göteborg, är det så vidare klokt egentligen?

”Extremt låga nivåer”

En annan aktör som sannolikt drabbats av den utdragna brostängningen är Mälarhamnar med dess hamnar i Västerås och Köping, även om vd:n Carola Alzén är försiktig med att dra några definitiva slutsatser.

– Å ena sidan säger de aktörer som lägger sina bokningar hos oss att detta inte inneburit någon större skillnad för dem. De som fraktar olja lägger sina produkter på mindre fartyg som kan passera under bron, medan andra transportörer väljer att montera ned master och annat på sina fartyg så att de kan passera under bron. Å andra sidan har vi precis fått in våra siffror för juli månad, som visar på att vi har extremt låga nivåer både vad det gäller antal anlöp och volymer för den gångna månaden, säger Carola Alzén och fortsätter:

– Jag vill dock vänta med att säga något mer exakt om vad detta kan tänkas bero. Just nu analyserar vi det hela och så återkommer vi med en mer slutgiltig rapport i ett senare skede.

Mycket orolig

Samtidigt bekymrar sig Carola Alzén för vad som händer om reparationerna drar ut ännu längre på tiden.

– Fortsätter avstängningen ännu längre in i september har vi spannmålsproduktionen att hantera, och vad som då kommer hända är jag helt klart mycket orolig över.    

Mer information från Sjöfartsverket om motorvägsbron och övriga broar i Södertälje hittar du här.