Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Miljö | Politik

Finländska redare välkomnar tidsfrist för NOx-kontroll

Finland bör arbeta för att unvika ett nytt fiasko på grund av avsaknad av till 100 procent pålitlig avgasreningsteknologi, anser de finländska redarna.

Rederierna i Finland delar inte alls den besvikelse som svenska Transportstyrelsen känner inför IMO:s miljökommitté MEPC:s beslut att skjuta upp tillämpningen av de strängare NOx-utsläppskraven, det så kallade Tier III, med fem år, vilket Sjöfartstidningen rapporterade om den 27 maj. Beslutet om att skjuta upp implementeringen av Tier III ska ännu slutligen godkännas av MEPC 66.

EU:s inblandning upprör

Transportstyrelsen skriver bland annat att beslutet påverkar det arbete som pågår inom HELCOM för att Östersjön ska bli ett NOx-kontrollområde, vilket Transportstyrelsen uppger att ur ett svenskt perspektiv är ”mindre lyckat”.
– Vi tycker inte alls som Transportstyrelsen. IMO:s MEPC 65-beslut att skjuta upp Tier III-ikraftträdandet från 2016 till 2021 var synnerligen välkommet, kommenterar Olof Widén, vd för RiF.
RiF motsätter sig på det bestämdaste rekommendationen från EU COM den 17 maj 2013 om att Östersjöstaterna ska godkänna det förslag som HELCOM utarbetat till IMO om att förklara Östersjön som ett utsläppskontrollområde gällande kväveoxid (NECA).
– Det som upprör oss speciellt är EU:s inblandning i det hela. Det oroar oss mycket eftersom vi erfar att NOx-ärendet inte är en EU-kompetens, menar Olof Widén.

Vill undviva nytt fiasko

RiF har hela tiden förespråkat att en NECA-ansökan för Östersjön inte kan göras utan att en NECA-ansökan samtidigt lämnas in av OSPAR-staterna (The Convention for the Protection of the marine Environment of the North-East Atlantic) kring Nordsjön.
– Vi är oroliga över avsaknaden av beprövad kombinerad teknik för rening av både SOx och NOx. Vi anser absolut att åtminstone NECA-ansökningarna för både Östersjön och Nordsjön ska lämnas in samtidigt till IMO och hanteras samtidigt och på samma sätt för att undvika snedvridning av konkurrensen. För att undvika ett NECA-fiasko av samma kaliber som SECA-fiaskot, på grund av avsaknad av till 100 procent pålitlig teknologi, borde Finland inte stödja en NECA-ansökning, summerar Olof Widén.