Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik

Single Window blir verklighet

Den 1 oktober inleder Sjöfartsverket övergången till inrapporteringssystemet Maritime Single Window. Något som ska underlätta för sjöfartens alla aktörer.

Maritime Single Window (MSW) är ett projekt, eller en plattform, som sköts av främst Sjöfartsverket och som syftar till att samla all information som berör ett fartygsanlöp i Sverige. Förhoppningen är att det ska underlätta för alla inblandade – bland annat fartygsoperatörer, fartygsagenter, hamnar och myndigheter.

Försenades

Från början var det tänkt att systemet skulle införas från 1 juni i år, men projektet blev försenat.

– Projektet är inne i sin slutfas och systemet fram till myndigheterna är klart. Men den kompletta lösningen, det vill säga den som inkluderar myndigheternas system, är försenad, sa Sjöfartsverkets projektledare Jörgen Sjöholm till Sjöfartstidningen då.

Införs i etapper

Men nu är alla system på plats och införandet kommer nu ske etappvis. Det första steget blir att låta de som tidigare rapporterat in till systemet SafeSeaNet Sweden istället rapporterar in till Maritime Single Window. Även Göteborgs hamns egna anmälningssystem kommer integreras i det första stadiet.

Framöver kommer också Kustbevakningens system för besättnings- och passagerarlistor, Tullverkets lastdeklaration och Sjöfartsverkets tjänst för lotsbeställning och farledsdeklaration integreras i systemet.

Gemensamt EU-projekt

Maritime Single Window bygger på EU-direktivet 2010/65/EU, ett direktiv som kräver att allt som handlar om bland annat ISPS-formulär, fartygslast och andra saker som berör fartygsanlöp ska samlas i ett EU-gemensamt fönster på internet. I Sverige är, förutom Sjöfartsverket, också Tullverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen inblandade i projektet.

Kommentarer

 • Jesper Klingsell

  Mer trögladdade webbtjänster som ska handhas av besättningar på fartyg med extremt långsamma uppkopplingar?

 • Jan Wikström

  Detta med långsamma uppkopplingar är tyvärr en verklighet för många fartyg. Pappersjobbet ökar hela iden, sedan att få allt detta papper iland…

 • Anonymous

  Intressant då agenten I Grekland sist sa vi kommer aldrig överge vårat blanket system

 • Jan Rautawaara

  Det här är ju en bra ide men kommer väl att fungera lika bra och smidigt som allt annat ”gemensamt” i EU. Flygkaptener har knappast sådant papperstrams att hålla på med som vi på fartyg…..!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.