Sjöräddningssällskapet, som deltagit i förstudien, vill använda navlösa propellrar på sina mindre räddningsbåtar. Båten på bilden har inget med studien att göra.

Fotograf: Sjöräddningssällskapet

Kategori: Forskning

Propellrar utan nav mer effektiva

En elektrisk navlös propeller vars blad drivs av en yttre fälg har många fördelar jämfört med en konventionell propeller, enligt en förstudie från Lighthouse och Trafikverket.

En konventionell marin propellers prestanda påverkas i hög grad av kraftöverföringen genom navet och växellådan, skriver Lighthouse i ett pressmeddelande. En elektrisk navlös propeller är mer effektiv, tystare och mer lämplig i vatten med sjögräs och tång vilket gör att den passar utmärkt för sjöräddning och inlandssjöfart. Detta enligt förstudien ”Pilot Study of Electric Hubless Rim-Driven Thrusters for Transport in Inland Waterways”.

Mindre risk för trassel

– Eftersom fälgen som driver en elektrisk navlös propeller kyls ner direkt av vattnet hålls motorn kall, vilket gör den mer effektiv. En konventionell motor och propeller, som är mycket större och tyngre, skapar också betydligt mer vibrationer och buller. Dessutom riskerar den att få trassel och stopp i grumliga vatten med mycket sjögräs och tångbäddar. I sådana vatten lämpar sig en navlös propeller bättre, säger Hua-Dong Yau från Chalmers som är en av författarna till förstudien, till Lighthouse.

Ökad hydrodynamisk effektivitet

Tidigare forskning på navlösa propellrar har inte studerat hur den hydrodynamiska effekten kan förbättras. Det har den här studien gjort, bland annat i samarbete med Sjöräddningssällskapet som vill använda navlösa propellrar på mindre räddningsbåtar.

Bild ur rapporten. En av förstudiens teser var att den hydrodynamiska effektiviteten med en navlös propeller om gapet mellan den och fälgen som driver minskas.

Mellan fälgen som driver och propellern finns ett litet gap, skriver Lighthouse. Om de geometriska parametrarna för detta ändras var Hua-Dong Yaus tes att den hydrodynamiska effektiviteten kunde förbättras – och detta visade sig stämma. Effektiviteten ökade med ungefär fem procent när gapets axiella passagelängd förkortades, vilket uppnåddes genom att öka den sneda vinkeln men fixera positionerna för gapets inlopp och utlopp.

Rapporten finns att läsa här.