Fotograf: Region Gotland / CMP

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Ny kryssningskaj i Visby

Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) har skrivit på en avsiktsförklaring om en gemensam finansiering av en ny kryssningskaj i Visby. Om allt går enligt planerna kan en ny kaj vara färdig 2018.  

Frågan om en ny kryssningskaj i Visby har diskuterats länge, men det är alltså först nu som planerna ser ut att bli verklighet. 

– Trots att samtliga kryssningsfartyg som rör sig i nord-sydlig riktning på Östersjön passerar Gotland hänger ön inte längre med i kryssningsutvecklingen. Avsaknad av kajplats är det största problemet. Vi är därför mycket glada över att inleda samarbete med CMP som vi kan utveckla verksamheten tillsammans med, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S). 

Stor potential

Enligt den avsiktsförklaring som Region Gotland och CMP skrev under på måndagen ska parterna ta fram ett affärskoncept, en marknadsföringsplan och en finansieringsmodell för den nya kajen, och man ska också jobba för att i samverkan med näringslivet på Gotland förbereda ön på att kunna ta emot fler besökare under en längre period än den traditionella sommarsemestern.

– Vi ser en stor potential i Gotland som kryssningsdestination och som en ytterligare anhalt i vårt kryssningserbjudande, säger Johan Röstin, vd för CMP.

Hundratals miljoner

Ett beslutsunderlag ska nu arbetas fram och ett långsiktigt samarbetsavtal undertecknas senast vid årsskiftet. Om inga hinder uppstår på vägen kan en ny kaj stå färdig 2018. 

Enligt en rapport från Sweco skulle en ny kryssningskaj kunna ta emot 150 kryssningsfartyg per år, något som i sin tur skulle kunna generera intäkter till besöksnäringarna på omkring SEK 90-130 miljoner.

Kostnaden för den nya kajen beräknas enligt nyhetssajten helagotland.se uppgå till SEK 250 miljoner, men exakt hur betalningen ska delas upp mellan Region Gotland och CMP är ännu inte klart.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.