Fotograf: Perry Nordeng/CMP

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Ekonomi

Mer gods via CMP

De totala godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn fortsatte att öka under 2013, även om ökningen var något svagare än uppgången mellan 2011 och 2012. 

Enligt Copenhagen Malmö Port (CMP) ökade de sammanlagda godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn med 2,3 procent från 14,1 miljoner ton 2012 till 14,4 miljoner ton 2013, vilket kan jämföras med att ökningen från 2011 till 2012 uppgick till närmare 3 procent. 

Ökningen under 2013 återfinns främst inom torrbulk i både Malmö och Köpenhamn samt inom roro-verksamheten – något som uppges bero på Finnlines tillväxt i Malmö.

Ökade oljetransporter

– Vad gäller torrbulken ser vi en positiv utveckling både på vårt nya område Prøvestenen i Köpenhamn och i Malmö, säger Johan Röstin, vd för Copenhagen Malmö Port (CMP), i ett pressmeddelande.

Enligt CMP har flera affärsområden och kunder ökat sina volymer under året, bland annat inom sten och grus. Dessutom har transporterna av olja ökat när det gäller lokalförsörjningen i Malmö och Köpenhamn, där leveranserna av flygbränsle till Kastrup varit det mest framträdande. 

”Bra resultat”

Även kryssningstrafiken har haft ett bra år och hamnar på samma nivå som 2012.

– Med tanke på den ekonomiska situationen i Europa och övriga omvärlden är det här ett bra resultat, säger Johan Röstin.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.